ค่าเช่า + เฟอร์นิเจอร์ ค่าประกัน รวมจ่ายแรกเข้า
หอหญิง U2 ห้องเดี๋ยว 7,631.25 7,631.25 15,262.50
หอหญิง U1,U2 ห้องคู่ 4,156.49 4,156.49 8,312.98
หอหญิง U1 ห้อง 4 คน 1,739.93 1,739.93 3,479.86
 
หอชาย U1 ห้องคู่ 4,156.49 4,156.49 8,312.98
หอชาย U1 ห้อง 4 คน 1,739.93 1,739.93 3,479.86
 
  ห้องเดี่ยว ห้องคู่ ห้อง 4 คน หมายเหตุ
ค่าน้ำ (ยูนิตละ) 17 17/2 17/4 ยูนิตที่ใช้/จำนวนคน
ค่าไฟ (ยูนิตละ) 4 4/2 4/4 ยูนิตที่ใช้/จำนวนคน
Internet Wifi - - - Niras Net
ห้องฟิตเนส - - -  
ห้องกิจกรรม - - -  
  ชำระค่าใช้จ่ายต่างๆ โดยการโอนเงินเข้าธนาคารกรุงเทพ บัญชี บริษัท ภานุรุจ พัฒนา จำกัด  
(1) อาคาร U-Center 1 เข้าเลขที่บัญชี 036-0000012
(2) อาคาร U-Center 2 เข้าเลขที่บัญชี 036-0048730
  ช่วงที่พักในหอให้ส่งสำเนานำฝากให้สำนักงาน โดย ระบุ ชื่อ - นามสกุล เบอร์ห้อง ให้ชัดเจน  
  ในแต่ละเดือนนิสิตรับบิลค่าห้องได้ที่โต๊ะ รปภ. ค่าเช่าจัดเก็บต้นเดือน ค่าน้ำ-ค่าไฟ เก็บปลายเดือน ให้เวลา ชำระ วันที่ 01 -08 ของทุกเดิอน