เบอร์โทร : ---> 02 - 216 - 3424 ต่อ 403 - 405
ที่อยู่ส่งไปรษณีย์/พัสดุ : ---> บริษัท ภานุรุจ พัฒนา จำกัด
    198 อาคาร U - Center ซอยจุฬา ฯ 42 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
<------------------------------------------------------------------------------------------------------------>