ประกาศรายชื่อนิสิตหอพักที่ได้รับสิทธิ์เข้าพักในหอพัก
(รอบก่อนเปิดหอ)

ายชื่อนิสิตที่ได้รับสิทธิ์ต่อไปนี้จะได้รับการเรียกตัวเข้าพักเมื่อมีที่ว่าง
ตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2561เป็นต้นไป
*********** รายชื่อนิสิตหญิง คลิ๊ก
*********** รายชื่อนิสิตชาย  คลิ๊ค
นิสิตที่ได้สิทธิ์ขอให้ปฏิบัติ ดังนี้
1. ติดต่อยืนยันที่สำนักงาน เบอร์ 02-216-3424-28 ต่อ 403-4 ภายในวันที่ 3 สิงหาคม 2561
2. ชำระเงินพร้อมส่งหลักฐานแรกเข้าภายในวันที่ 4 สิงหาคม 61 เพื่อเลือกห้องพัก
สแกนนิ้วและรับ กุญแจห้องพัก
3. นิสิตย้ายเข้าพักได้ตั้งแต่วันที่ 3 สิงหาคม 2561 เป็นต้นไป


 นิสิตที่ติดสำรองขอให้รอทางสำนักงานหอพักติดต่อเข้าพักตั้งแต่เดือนกันยายนเป็นต้นไป

  <------------------------------------------------------------------------>
 
ดูรายละเอียดการชำระเงินแรกเข้าได้จากตาราง
อัตราค่าชำระเงินแรกเข้าหอพักพวงชมพู / คน ด้านล่างสุด
<------------------------------------------------------------------------>
แบบฟอร์มยืนยันเข้าพักหอพักพวงชมพูประจำปี 2561
ยืนยันการเข้าพัก คลิ๊ก

<------------------------------------------------------------------------>

การรับสมัครนิสิต

  • รับปริญญาตรีทุกชั้นปี ทุกภูมิภาค และรับนิสิตภาค Inter.ด้วย จำนวนที่ว่างที่รับได้
    โดยประมาณ 400 คน(ทดแทนผู้สำเร็จการศึกษาและนิสิตหอเก่าที่ต้องสอบใหม่)
  • สมัครด้วยวิธีกรอก online และ พิมพ์ใบสมัครกรอกข้อมูลเพื่อเข้าสัมภาษณ์
<------------------------------------------------------------------------>

 

วันสัมภาษณ์

  • แต่งเครื่องแบบน.ร. นักศึกษา นิสิต ชุดสุภาพ(กรณีเป็น นร. นานาชาติ)
  • วันที่สอบให้ติดต่อTA ที่ชั้น 2 อาคารสำนักงานหอพักเวลา 12.00 น. ผู้ปกครองสามารถรอรับนิสิตที่ชั้นล่างอาคารจามจุรีย์ 9 (จอดรถที่อาคารนี้ได้)

 

การเลือกห้องพักหลังได้รับสิทธิ์
----> นิสิตที่เข้าพักก่อนเปิดหอ(กรณีต้องมาทำกิจกรรม) เลือกห้องพักเพื่อพักยาว ตามด้วยนิสิตที่เหลือมาเลือกห้องตามผังและรับกุญแจ สแกนลายนิ้วมือตามกำหนดต่อไป

 

เปิดหอ 
----> ให้เข้าพักตั้งแต่วันศุกร์ที่  3   สิงหาคม 2561 เป็นต้นไป 
  <------------------------------------------------------------------------>
  สิ่งของที่นำเข้าหอพัก
ของใช้ส่วนตัว อุปกรณ์ทำความสะอาดห้อง ถังผง หมอน ผ้าห่ม ผ้าปูที่นอน ส่วนที่ตากผ้า
  ไมโครเว็บ และตู้เย็นให้รอดูเพื่อนร่วมห้องก่อนค่อยตกลงกัน เตียงห้อง 4 คนกว้าง 3 ฟุต
  เตียงห้อง 2 คนกว้าง 3.5 ฟุต เตียงห้องเดี่ยว 6 ฟุต 
********************************************
:::::: การชำระเงินแรกเข้าพัก ::::::
ชำระเข้าบัญชีธนาคารกรุงเทพ สาขาย่อย จุฬา 42 ชื่อบัญชี บจก.ภานุรุจพัฒนา เขียนชื่อ
เบอร์โทร เลขบัตรประชาชน ในสำเนาใบนำฝากธนาคารส่งทางไปรษณีย์มาที่หอพัก
(ไม่รับเอกสารทางแฟกซ์)
หอชาย (ห้องคู่ และ ห้อง 4 คน)                          เข้าเลขที่บัญชี 036 0000012
หอหญิงหอ U1 (ห้องคู่ และ ห้อง 4 คน)                เข้าเลขที่บัญชี 036 0000012
หอหญิงหอ U2 (ห้องเดียว และ ห้องคู่)                  เข้าเลขที่บัญชี 036 0048730

:::::: อัตราค่าชำระเงินแรกเข้าหอพักพวงชมพู / คน::::::

ประเภท ค่าห้องพัก ค่าเงินประกัน รวมยอดเงินที่ต้องชำระ
ในวันแรกเข้า
ห้องเดียว
(เฉพาะหอพัก หญิง)
7,631.25 บาท 7,631.25 บาท 15,262.50 บาท
ห้องคู่ / คน 4,156.49 บาท 4,156.49 บาท 8,312.98 บาท
ห้อง 4 คน / คน 1,739.93 บาท 1,739.93 บาท 3,479.86 บาท

<------------------------------------------------------------------------>