ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าหอพักฯ รอบเดือน กรกฏาคม 2561

สอบคัดเลือกในวันที่ 9 - 11 กรกฎาคม 2561  รับจำนวนจำกัด 
นิสิตกรอกลงทะเบียนออนไลน์เพื่อขอเข้าสอบได้ที่ ลงทะเบียน คลิ๊ก
หมดเขตการลงทะเบียนออนไลน์ วันที่ 10 กรกฎาคม 2561 เวลา 22.00 น.
และขอให้นิสิตปฏิบัติดังนี้ 
ให้นิสิตตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ ก่อนวันสอบหนึ่งวัน
โดยดูได้จากเว็บนี้ หน้าเพจ "คัดเลือกเข้าหอพัก"
ในวันสอบ ให้นิสิตมาลงชื่อ ในวันสอบเวลา 17.00 น. ณ สำนักงานหอพักชั้น 2
และยื่นเอกสารเพื่อเตรียมรอสอบ เวลา 17.30 น. หากผู้สอบ ยื่นเอกสารไม่ตรงเวลา
หรือไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ ผู้สอบจะไม่มีสิทธิ์เข้าสอบ 
รอบสอบ จะเริ่มในเวลาประมาณ 18.00-19.10 น. 
หลังจากการสอบคัดเลือกเรียบร้อยแล้ว ติดตามผลการพิจารณา คลิ๊ก ประมาณ 3 วันทำการ
<------------------------------------------------------------------------>

ขอต้อนรับนิสิตใหม่หอพักพวงชมพู รอบที่ 1 ประจำปี 2561

ทางหอพักคาดว่าอาจจะมีการรับนิสิตหอรอบ 2 ต่อไป ขอให้ติดตามข่าวจากเวปนี้

กำหนดการยืนยันและชำระเงินค่าหอพัก
--> นิสิตที่ได้รับสิทธิ์ ให้เข้ายืนยัน online ระหว่าง 1- 4 ก.ค. 61 ตามลิงค์ที่ให้ไว้
--> นิสิตที่ติดสำรองขอให้โทรแจ้งความประสงค์ขอเข้าพัก ที่โทร 02 2163424 หรือ
098 2571950 ชำระเงินภายในวันที่ 10 ก.ค. 61 หลังจากที่ได้รับยืนยันจากเจ้าหน้าที่
--> ลง online แจ้งการชำระเงินอีกครั้งในเวปนี้ ทั้งผู้ที่ได้รับสิทธิ์และตัวสำรองในลิงค์ที่ให้
--> เก็บสำเนาใบโอนเงินชำระค่าแรกเข้า(ค่าประกัน + ค่าเช่าเดือนแรก)ให้ดีเพื่อนำมาส่ง
ให้ฝ่ายการเงิน ในวันเลือกห้อง โดยเขียนชื่อ - สกุล เบอร์โทร และเลขประจำตัวประชาชน
บนเอกสารสำเนาใบโอนเงินธนาคาร
--> กำหนดให้เลือกห้องบนผังที่ทางหอจัดให้และรับกุญแจ(เตรียมเงินค่ากุญแจ 25 บาท
ให้พอดีเพื่อใส่กล่อง ) ตั้งแต่วันที่ 25 ก.ค. 61 เป้นต้นไป ที่ชั้น 2 ของ สนง.หอพัก
--> สแกนลายนิ้วมือและ ในวันที่ 25,26,31 ก.ค. 61 ระหว่างเวลา 13.00 ถึง 16.00 น.
ที่ชั้น 3 ของ สนง. หอพัก
--> ผู้ที่ยืนยันเข้าพักแล้วยกเลิกภายหลังจะถุกตัดสิทธิ์การเข้าพักตลอดไป
ส่วนผุ้ที่ชำระเงินค่าแรกเข้าแล้วยกเลิกการพักจะได้รับเงินประกันคืนเท่านั้น

 
  <------------------------------------------------------------------------>
ประกาศผลการคัดเลือกนิสิตใหม่หอพักพวงชมพู รอบที่ 1 ประจำปี 2561
ขอให้นิสิตเข้าไปดูรายชื่อประกาศและเงื่อนไข จาก U-Center-Dorm คลิ๊ก
------> ประกาศราชื่อนิสิตที่ผ่านการคัดเลือก รายชื่อนิสิตหอพักหญิง คลิ๊ก
------> ประกาศราชื่อนิสิตที่ผ่านการคัดเลือก รายชื่อนิสิตหอพักชาย คลิ๊ก
--------------------------------------------------
หมายเหตุ ให้ผู้ที่มีรายชื่อผ่านการคัดเลือกเข้าหอพักพวงชมพูประจำปี 2561
เข้าไปอ่านรายละเอียดให้ครบถ้วนก่อนทำการยื่นยันการเข้าพัก
--------------------------------------------------
ดูรายละเอียดการชำระเงินแรกเข้าได้จากตาราง
อัตราค่าชำระเงินแรกเข้าหอพักพวงชมพู / คน ด้านล่างสุด
<------------------------------------------------------------------------>
แบบฟอร์มยืนยันเข้าพักหอพักพวงชมพูประจำปี 2561
ยืนยันการเข้าพัก คลิ๊ก

<------------------------------------------------------------------------>

การรับสมัครนิสิต

  • รับปริญญาตรีทุกชั้นปี ทุกภูมิภาค และรับนิสิตภาค Inter.ด้วย จำนวนที่ว่างที่รับได้
    โดยประมาณ 400 คน(ทดแทนผู้สำเร็จการศึกษาและนิสิตหอเก่าที่ต้องสอบใหม่)
  • สมัครด้วยวิธีกรอก online และ พิมพ์ใบสมัครกรอกข้อมูลเพื่อเข้าสัมภาษณ์
<------------------------------------------------------------------------>

 

วันสัมภาษณ์

  • แต่งเครื่องแบบน.ร. นักศึกษา นิสิต ชุดสุภาพ(กรณีเป็น นร. นานาชาติ)
  • วันที่สอบให้ติดต่อTA ที่ชั้น 2 อาคารสำนักงานหอพักเวลา 12.00 น. ผู้ปกครองสามารถรอรับนิสิตที่ชั้นล่างอาคารจามจุรีย์ 9 (จอดรถที่อาคารนี้ได้)

 

การเลือกห้องพักหลังได้รับสิทธิ์
----> นิสิตที่เข้าพักก่อนเปิดหอ(กรณีต้องมาทำกิจกรรม) เลือกห้องพักเพื่อพักยาว ตามด้วยนิสิตที่เหลือมาเลือกห้องตามผังและรับกุญแจ สแกนลายนิ้วมือตามกำหนดต่อไป

 

เปิดหอ 
----> ให้เข้าพักตั้งแต่วันศุกร์ที่  3   สิงหาคม 2561 เป็นต้นไป 
  <------------------------------------------------------------------------>
  สิ่งของที่นำเข้าหอพัก
ของใช้ส่วนตัว อุปกรณ์ทำความสะอาดห้อง ถังผง หมอน ผ้าห่ม ผ้าปูที่นอน ส่วนที่ตากผ้า
  ไมโครเว็บ และตู้เย็นให้รอดูเพื่อนร่วมห้องก่อนค่อยตกลงกัน เตียงห้อง 4 คนกว้าง 3 ฟุต
  เตียงห้อง 2 คนกว้าง 3.5 ฟุต เตียงห้องเดี่ยว 6 ฟุต 
********************************************
:::::: การชำระเงินแรกเข้าพัก ::::::
ชำระเข้าบัญชีธนาคารกรุงเทพ สาขาย่อย จุฬา 42 ชื่อบัญชี บจก.ภานุรุจพัฒนา เขียนชื่อ
เบอร์โทร เลขบัตรประชาชน ในสำเนาใบนำฝากธนาคารส่งทางไปรษณีย์มาที่หอพัก
(ไม่รับเอกสารทางแฟกซ์)
หอชาย (ห้องคู่ และ ห้อง 4 คน)                          เข้าเลขที่บัญชี 036 0000012
หอหญิงหอ U1 (ห้องคู่ และ ห้อง 4 คน)                เข้าเลขที่บัญชี 036 0000012
หอหญิงหอ U2 (ห้องเดียว และ ห้องคู่)                  เข้าเลขที่บัญชี 036 0048730

:::::: อัตราค่าชำระเงินแรกเข้าหอพักพวงชมพู / คน::::::

ประเภท ค่าห้องพัก ค่าเงินประกัน รวมยอดเงินที่ต้องชำระ
ในวันแรกเข้า
ห้องเดียว
(เฉพาะหอพัก หญิง)
7,631.25 บาท 7,631.25 บาท 15,262.50 บาท
ห้องคู่ / คน 4,156.49 บาท 4,156.49 บาท 8,312.98 บาท
ห้อง 4 คน / คน 1,739.93 บาท 1,739.93 บาท 3,479.86 บาท

<------------------------------------------------------------------------>