หอพักพวงชมพู ( U - Center )
ประกาศ รับสมัครนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560

  แจ้งรายละเอียดการรับสมัครนิสิตหอพักพวงชมพู เริ่มปีการศึกษา 2560
หอพักพวงชมพู รับสมัครนิสิตเข้าพักมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้
  -----> เริ่มรับสมัครนิสิตเข้าพักเมื่อเริ่มปีการศึกษาใหม่(เดือนสิงหาคม)
  -----> รับสมัครนิสิตเข้าพักระหว่างปีการศึกษา
    (ส่งใบสมัครเพื่อรับการสัมภาษณ์ ทุกสิ้นเดือน)
  -----> รับเช้าพักช่วงปิดเทอม (ระหว่าง เดือน พฤษภาคม - กรกฎาคม )
    การเข้าพักของนิสิตหอพักในปีการศึกษา ต้องผ่านการทดสอบภาคปฏิบัติของ
  คณะกรรมการปกครองหอพักและดำเนินการมอบตัวตามระเบียบที่กำหนดจึงจะมีสิทธิ์เข้าพัก
  <------------------------------------------------------------------------>
  การรับสมัครนิสิตเข้าพักเมื่อเริ่มปีการศึกษาใหม่
รับนิสิตทุกชั้นปี ทุกภูมิลำเนา 
การส่งใบสมัครเข้าพัก  กำหนดให้เริ่มส่งได้ตั้งแต่ วันประกาศผลสอบตรง จนถึงวัน
  ประกาศผลสอบ admission
เมื่อส่งใบสมัครแล้ว ให้รอลงทะเบียน online จองเวลาเข้าทดสอบเพื่อคัดเลือก 
  ช่วงใกล้ๆผล ประกาศสอบเข้าของมหาวิทยาลัย จากเว็บไซต์ นี้
ประกาศผลผู้มีสิทธิ์เข้าพักและมอบตัวปลายมิถุนายนเป็นต้นไป
  <------------------------------------------------------------------------>
  รับสมัครนิสิตเข้าพักระหว่างปีการศึกษา
การส่งใบสมัครเข้าพัก  ส่งได้ตลอดเวลา  นิสิตที่มีรายชื่อประกาศสำรองมีสิทธิ์เข้าพัก
  ในหอตอนเปิดภาคปีการศึกษา  สามารถติดต่อเข้าพักได้โดยไม่ต้องทำทดสอบใหม่
หอพักจะติดต่อนัดให้นิสิตที่ส่งใบสมัคร ให้เข้าทำการทดสอบในตอนเย็นช่วง
  อาทิตย์สุดท้ายของเดือน เพื่อเข้าพักในเดือนถัดไป
  <------------------------------------------------------------------------>
  รับเข้าพักช่วงปิดเทอม
รับนักเรียน นิสิต นักศึกษา เข้าพักรายเดือน  โดยส่งแต่ใบสมัครแนบสำเนาบัตรประชาชน
นิสิตที่เตรียมเข้าพักในปีการศึกษาใหม่ สามารถติดต่อเข้าพักได้ และรอสมัครสอบ
  <------------------------------------------------------------------------>
  สิ่งของที่นำเข้าหอพัก
ของใช้ส่วนตัว อุปกรณ์ทำความสะอาดห้อง ถังผง หมอน ผ้าห่ม ผ้าปูที่นอน ส่วนที่ตากผ้า
  ไมโครเว็บ และตู้เย็นให้รอดูเพื่อนร่วมห้องก่อนค่อยตกลงกัน เตียงห้อง 4 คนกว้าง 3 ฟุต
  เตียงห้อง 2 คนกว้าง 3.5 ฟุต เตียงห้องเดี่ยว 6 ฟุต 
********************************************
:::::: การชำระเงินแรกเข้าพัก ::::::
ชำระเข้าบัญชีธนาคารกรุงเทพ สาขาย่อย จุฬา 42 ชื่อบัญชี บจก.ภานุรุจพัฒนา เขียนชื่อ
เบอร์โทร เลขบัตรประชาชน ในสำเนาใบนำฝากธนาคารส่งทางไปรษณีย์มาที่หอพัก
(ไม่รับเอกสารทางแฟกซ์)
หอชาย (ห้องคู่ และ ห้อง 4 คน)                          เข้าเลขที่บัญชี 036 0000012
หอหญิงหอ U1 (ห้องคู่ และ ห้อง 4 คน)                เข้าเลขที่บัญชี 036 0000012
หอหญิงหอ U2 (ห้องเดียว และ ห้องคู่)                  เข้าเลขที่บัญชี 036 0048730

:::::: อัตราค่าชำระเงินแรกเข้าหอพักพวงชมพู / คน::::::

ประเภท ค่าห้องพัก ค่าเงินประกัน รวมยอดเงินที่ต้องชำระ
ในวันแรกเข้า
ห้องเดียว
(เฉพาะหอพัก หญิง)
7,631.25 บาท 7,631.25 บาท 15,262.50 บาท
ห้องคู่ / คน 4,156.49 บาท 4,156.49 บาท 8,312.98 บาท
ห้อง 4 คน / คน 1,739.93 บาท 1,739.93 บาท 3,479.86 บาท

<------------------------------------------------------------------------>