ประกาศรายชื่อนิสิตใหม่หอพักพวงชมพูประจำปี 2562
รอบที่ 3 / 2562

  รายชื่อนิสิตที่มีสิทธิ์เข้าพักในหอพักพวงชมพูรอบที่ 3 /2562
---------- > รายชื่อผู้สอบผ่านการสัมภาษณ์ รอบ 3/2562 คลิ๊ก
---------- > รายชื่อผู้ติดสำรอง รอบ 3/2566 คลิ๊ก
ขอให้นิสิตยืนยันเข้าพักในเวป www.gg.gg/U-Center-  Dorm คลิ๊ก
ให้นิสิตโอนเงินค่าแรกเข้าระหว่าง 9 - 11 กรกฎาคม 2562 ทางธนาคาร และส่งสำเนา
ใบโอนเงิน มาที่สำนักงานหอพัก เลขที่ 198 ซอยจุฬา 4 ถนนจุฬา 42 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 ภายในวันที่ 13 กรกฎาคม 2562 เป็นวันสุดท้าย
วันสัมภาษณ์
มาก่อนเวลาเริ่ม 30 นาที กรณีที่มาไม่ได้ในวันนั้น ให้ยื่นสมัครใหม่ในรอบต่อไป
นำเอกสารสมัครมาให้ครบ
ประกาศผลสัมภาษณ์
คณะกรรมการ จะแจ้งกำหนดวันประกาศผลการคัดเลือกในวันที่ทำกิจกรรมคัดเลือก
<------------------------------------------------------------------------>

 

การเลือกห้องพักเพื่อเข้าพักในปีการศึกษา 2562 
นิสิตที่เข้าพักก่อนเปิดหอ(กรณีต้องมาทำกิจกรรม) เลือกห้องพักเพื่อพักยาว ให้ติดต่อที่สำนักงานหอพัก
นิสิตที่เข้าพักในวันกำหนดการเปิดหอ ( 5 สิงหาคม 2562 เป็นต้นไป )จะมีวันเลือกห้องตามผัง ณ ที่ทำการชั้น 2 ของอาคารสำนักงานหอพัก ดังวันเวลาดังนี้
--------------------> วันที่ 26 - 31 กรกฎาคม  2562  เวลา 9.00 – 18.00 น.
สแกนนิ้วและซื้อกุญแจ
--------------------> วันที่ 26 - 27 กรกฎาคม 2562 เวลา 10.00 – 12.00 และ 13.00 – 16.00 น.
--------------------> วันที่ 30 - 31 กรกฎาคม 2562 เวลา 10.00 – 12.00 และ 13.00 – 16.00 น.

นิสิตที่ไม่สะดวกมาวันเวลาข้างต้นสามารถดำเนินการในวันที่ 5 สิงหาคม 2562เป็นต้นไปได้

 

เปิดหอ 
เริ่มเข้าพัก วันที่ 5 สิงหาคม 2562 เป็นต้นไป (นิสิตเลือกเข้าวันไหนก็ได้นับจากนี้ไป) 
  <------------------------------------------------------------------------>
  สิ่งของที่นำเข้าหอพัก
ของใช้ส่วนตัว อุปกรณ์ทำความสะอาดห้อง ถังผง หมอน ผ้าห่ม ผ้าปูที่นอน ส่วนที่ตากผ้า
  ไมโครเว็บ และตู้เย็นให้รอดูเพื่อนร่วมห้องก่อนค่อยตกลงกัน เตียงห้อง 4 คนกว้าง 3 ฟุต
  เตียงห้อง 2 คนกว้าง 3.5 ฟุต เตียงห้องเดี่ยว 6 ฟุต 
********************************************
:::::: การชำระเงินแรกเข้าพัก ::::::
ชำระเข้าบัญชีธนาคารกรุงเทพ สาขาย่อย จุฬา 42 ชื่อบัญชี บจก.ภานุรุจพัฒนา เขียนชื่อ
เบอร์โทร เลขบัตรประชาชน ในสำเนาใบนำฝากธนาคารส่งทางไปรษณีย์มาที่หอพัก
(ไม่รับเอกสารทางแฟกซ์)
หอชาย (ห้องคู่ และ ห้อง 4 คน)                          เข้าเลขที่บัญชี 036 0000012
หอหญิงหอ U1 (ห้องคู่ และ ห้อง 4 คน)                เข้าเลขที่บัญชี 036 0000012
หอหญิงหอ U2 (ห้องเดียว และ ห้องคู่)                  เข้าเลขที่บัญชี 036 0048730

:::::: อัตราค่าชำระเงินแรกเข้าหอพักพวงชมพู / คน::::::

ประเภท ค่าห้องพัก ค่าเงินประกัน รวมยอดเงินที่ต้องชำระ
ในวันแรกเข้า
ห้องเดียว
(เฉพาะหอพัก หญิง)
7,631.25 บาท 7,631.25 บาท 15,262.50 บาท
ห้องคู่ / คน 4,156.49 บาท 4,156.49 บาท 8,312.98 บาท
ห้อง 4 คน / คน 1,739.93 บาท 1,739.93 บาท 3,479.86 บาท

<------------------------------------------------------------------------>